Σε εμπλουτισμό της λίστας των αδειών υπαίθριου, πλανόδιου και στάσιμου εμπορίου προχώρησε ο κεντρικός δήμος, σύμφωνα με όσα προκύπτουν από την εισήγηση του αρμόδιου αντιδημάρχου Επιχειρηματικότητας και Απασχόλησης Χασδάι Καπόν, στη διάρκεια της 19ης τακτικής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου.

Έπειτα από απόφαση του Σώματος, το Δημοτικό Συμβούλιο θα υποβάλλει πρόταση για τη χορήγηση- συνολικά- 225 αδειών υπαίθριου, πλανόδιου και στάσιμου εμπορίου για το έτος 2014 (εντός των ορίων του Δήμου Θεσσαλονίκης) προς την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Μακεδονίας-Θράκης.

Η γνωμοδότηση του δήμου για τον αριθμό των ανά κατηγορία χορηγούμενων αδειών (σ.σ. η αρμοδιότητα του καθορισμού του ανώτατου αριθμού των αδειών για το υπαίθριο, πλανόδιο και στάσιμο εμπόριο στην Τοπική Αυτοδιοίκηση μεταφέρθηκε στην Κεντρική και Αποκεντρωμένη Διοίκηση), αφορά, μεταξύ άλλων, σε 120 άδειες για το υπαίθριο στάσιμο εμπόριο (στάσιμες καντίνες, κουλούρια, μουσικούς, ζωγράφους, κ.ά.) και σε 98 άδειες για το υπαίθριο πλανόδιο εμπόριο (πλανόδιες καντίνες, μικροπωλητές τροφίμων, μουσικοί κ.ά.).