Γράφει η Ντία Μούλου

Στα «άκρα» οδηγείται η σύγκρουση της κυβέρνησης με τους διοικητικούς υπαλλήλους των ΑΕΙ, με αφορμή τη διαθεσιμότητα των 1.349 από αυτούς. Απόψε τα μεσάνυχτα λήγει η προθεσμία που έχουν οι διοικητικοί στη διάθεσή τους, προκειμένου να απογραφούν στην ειδική ηλεκτρονική πλατφόρμα, ενώ το υπουργείο Παιδείας σκληραίνοντας τη στάση του αφήνοντας ανοικτό το ενδεχόμενο της επιστράτευσης.

Οι διοικητικοί υπάλληλοι των οκτώ πανεπιστημίων που επηρεάζονται από τη διαθεσιμότητα (Πανεπιστήμιο Αθηνών, Πατρών, Θεσσαλίας, Ιωαννίνων και Κρήτης, το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο και Αριστοτέλειο) συνεχίζουν την απεργία τους για έβδομη εβδομάδα, δημιουργώντας πολλαπλά προβλήματα στους πρωτοετείς και τους μεταπτυχιακούς φοιτητές και θέτοντας σε κίνδυνο το χειμερινό εξάμηνο, το οποίο στο Πανεπιστήμιο Αθηνών και το Πολυτεχνείο μπορεί να χαθεί. 

Σύμφωνα με πληροφορίες, οι εξελίξεις αυτές έχουν προκαλέσει «πονοκέφαλο» στο υπουργείο, το οποίο εξετάζει το ενδεχόμενο να λάβει άμεσα μέτρα, ανάμεσα τους και η επιστράτευση. Το επιτελείο του υπουργού Παιδείας, Κωνσταντίνου Αρβανιτόπουλου, εξετάζει πάντως προσεκτικά όλες τις παραμέτρους, καθώς θα πρόκειται για τη δεύτερη επιστράτευση στον χώρο της παιδείας σε σύντομο διάστημα έπειτα από εκείνη των καθηγητών μέσης εκπαίδευσης παραμονές Πανελλαδικών Εξετάσεων.

Όπως αναφέρει το υπουργείο μέχρι στιγμής έχει απογραφεί μεγάλος όγκος δοικητικών υπαλλήλων, ωστόσο όσοι αφήσουν την προθεσμία να παρέλθει, προβλέπεται να τεθούν σε αυτοδίκαιη αργία και να παραπεμφθούν στο Πειθαρχικό προς απόλυση, αν και η ομοσπονδία τους υποστηρίζει ότι σύμφωνα με νομικές γνωμοδοτήσεις που διαθέτει δεν μπορούν να υποχρεωθούν να απογραφούν στη διάρκεια της απεργίας.

Διευκρινίσεις για τη διαδικασία απογραφής

Η απογραφή των διοικητικών πραγματοποιείται με «εμπόδια», αφού λόγω των κινητοποιήσεων του κλάδου έχουν βάλει «λουκέτο» οι Διευθύνσεις Διοικητικού Προσωπικού των Πανεπιστημίων, με αποτέλεσμα να μην έχουν πρόσβαση στα στοιχεία τους. 
Έτσι, το υπουργείο σε διευκρινίσεις που εξέδωσε, σημείωσε πως στην περίπτωση που κάποιος δεν είναι βέβαιος για τα στοιχεία που δηλώνει, δύναται στην υπεύθυνη δήλωση που καταθέτει να αναφέρει: «με κάθε επιφύλαξη για τα στοιχεία των πεδίων Έκθεση Αξιολόγησης ή Πειθαρχικές Ποινές ή Διοικητική Εμπειρία». Επίσης, εάν δεν δύνανται να προσκομίσουν κάποιο από τα απαραίτητα δικαιολογητικά να το σημειώσουν στην Υπεύθυνη Δήλωση που προσκομίζουν περί γνησιότητας. 

Ακόμη, το υπουργείο Παιδείας με ανακοίνωσή του διευκρίνισε ποιοι διοικητικοί υπάλληλοι πρέπει να απογραφούν. Πρόκειται για τους υπαλλήλους ανά ίδρυμα που κατέχουν θέσεις σε κατηγορίες και κλάδους ή και ειδικότητες, ορισμένες εκ των οποίων καταργούνται και έχουν υποχρέωση:

i. να απογραφούν στο ειδικό πληροφοριακό σύστημα που παρέχει το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων στον ιστότοπο http://odysseas.it.minedu.gov.gr.,

ii. και να προσκομίσουν, είτε ταχυδρομικώς είτε αυτοπροσώπως ή με πληρεξούσιο, όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά των στοιχείων που δηλώνουν στο ανωτέρω αναφερόμενο ειδικό πληροφοριακό σύστημα και περιγράφονται αναλυτικότερα στις κείμενες διατάξεις και στο εγχειρίδιο χρήσης, στο Τμήμα Γ'- Διοικητικού Προσωπικού της Διεύθυνσης Προσωπικού Ανώτατης Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης της Κεντρικής Υπηρεσίας του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων.

Επιπλέον, τονίζεται ότι την υποχρέωση απογραφής έχουν και οι υπάλληλοι που εμπίπτουν στις κατηγορίες των εξαιρέσεων της περίπτωσης Δ της παραγράφου 2 του άρθρου 90 του Ν.4172/2013 (ΦΕΚ 167/τ.Α'/23-07-2013) και του άρθρου 53 του Ν.4186/2013 (ΦΕΚ 193/ τ.Α' /17-09-2013). Ειδικώς, οι υπάλληλοι αυτοί οφείλουν, επιπροσθέτως των ανωτέρω δικαιολογητικών της ΙΙ. περίπτωσης της παρούσας, να καταθέσουν και όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά που πιστοποιούν την εξαίρεσή τους από τη διαθεσιμότητα.

Τέλος, το υπουργείο σημειώνει ότι στην περίπτωση που κάποιος που θέλει να απογραφεί, συμπληρώνει σωστά το ΑΦΜ και το ΑΜΚΑ του στην ειδική πλατφόρμα και το σύστημα δεν του επιτρέπει να συνεχίσει, αυτό σημαίνει ότι δεν είναι υπόχρεος απογραφής, ενώ συμβουλεύει τους ενδιαφερόμενους να προσπαθήσουν τουλάχιστον δύο φορές να εισέλθουν στο σύστημα απογραφής.