Στο νέο νόμο νομιμοποίησης αυθαιρέτων του υπουργείου Περιβάλλοντος (Ν. 4178/2013 του Σ. Καλαφάτη) καλούνται να ενταχθούν- μέσω ιδιώτη μηχανικού- πάνω από ένα εκατομμύριο ιδιοκτήτες που έχουν υπαχθεί στους νόμους τακτοποίησης αυθαιρέτων (Ν. 4014/2011 του Γ. Παπακωνσταντίνου και 3843/2010 της Τ. Μπιρμπίλη).

Η υπαγωγή, σύμφωνα με τη  εφημερίδα «Ελευθεροτυπία» δεν είναι υποχρεωτική αλλά όσοι την αποφύγουν, σύμφωνα με το υπουργείο, είναι πιθανό να βρεθούν αντιμέτωποι με εκπλήξεις. 

Συγκεκριμένα, όσοιδιοκτήτες υπέβαλαν δηλώσεις νομιμότητας με το νόμο Παπακωνσταντίνου μπορούν να τις υποβάλουν εκ νέου για να μην είναι εκτεθειμένοι σε δικαστικές προσφυγές και νέες περιπέτειες.

Ο λόγος είναι ότι εκδόθηκε και επισήμως η απόφαση του ΣτΕ που «κατεδαφίζει» το νόμο ως αντισυνταγματικό. Το υπουργείο διαβεβαιώνει πως όσοι εντάχθηκαν στις ρυθμίσεις τακτοποίησης με το νόμο 4014/2011 είναι απολύτως καλυμμένοι και με μία απλή αίτηση μπορούν να ενταχθούν σε καθεστώς οριστικής νομιμοποίησης, σύμφωνα με τις ρυθμίσεις του νέου νόμου για τα αυθαίρετα που είναι σε ισχύ από τις αρχές Σεπτεμβρίου.

Έτσι, οι ιδιοκτήτες που υπάχθηκαν στο νόμο Παπακωνσταντίνου καλούνται να υπαχθούν στο νέο νόμο για να μην είναι ευάλωτοι σε προσφυγές και να μην αντιμετωπίσουν εμπλοκές και προβλήματα σε πωλήσεις και μεταβιβάσεις των ακινήτων τους. 

Προβλέπεται συμψηφισμός προστίμων ενώ αναμένεται η απόφαση επιστροφής των χρημάτων σε όσους έχουν καταβάλει μεγαλύτερα ποσά με τον προηγούμενο νόμο. 

Τέλος, οι ιδιοκτήτες που υπάχθηκαν στο νόμο Μπιρμπίλη μπορούν να υπαχθούν στο νόμο Καλαφάτη ώστε η εξαίρεση από την κατεδάφιση για 40 χρόνια να μετατραπεί σε οριστική νομιμοποίηση. Οι ιδιοκτήτες που έχουν εξοφλήσει το παράβολο και το πρόστιμο του νόμου Μπιρμπίλη προβλέπεται ότι για να ενταχθούν στο νόμο Καλαφάτη θα πληρώσουν ξανά πρόστιμο, το οποίο κυμαίνεται από 500 ευρώ για τις συνηθισμένες υπερβάσεις έως 4.000 ευρώ για υπερβάσεις άνω των 4.000 τετραγωνικών μέτρων.

Οι ιδιοκτήτες που δεν έχουν αποπληρώσεις τις δόσεις τους θα πληρώσουν ξανά το παράβολο αλλά αυτό θα συμψηφιστεί με τις δόσεις του προστίμου.