Δεκαπέντε ολόκληρα χρόνια χρειάστηκε να περάσουν για να «θυμηθούν» οι γονείς ενός παιδιού από την Ηλιόπετρα Ξάνθης να δηλώσουν το παιδί τους στο Ληξιαρχείο της πόλης.

Όπως αναφέρει το thrakitoday.com πρόκειται για τέκνο το οποίο ήρθε στη ζωή, σύμφωνα με την σχετική δήλωση γέννησής του, τον Απρίλιο του 1998 ωστόσο δηλώθηκε στο Ληξιαρχείο της πόλης τον Φεβρουάριο του 2013. Όπως είναι γνωστό ο νόμος δίνει το δικαίωμα στους γονείς ενός παιδιού να υποβάλουν, έστω και εκπρόθεσμα, τη δήλωση γέννησής του στο Ληξιαρχείο στο οποίο υπάγονται πληρώνοντας απλά ένα μικρό πρόστιμο, το οποίο ανέρχεται σε 13,5 ευρώ!

Όπως προκύπτει από τα στοιχεία που έχει στη διάθεσή του το Thrakitoday.com το Φεβρουάριο του 2013 δηλώθηκαν αλλά δύο παιδιά στο Ληξιαρχείο της Ξάνθης, από την ίδια περιοχή του Νομού, τον οικισμό της Ηλιόπετρας, εκ των οποίων το ένα είχε γεννηθεί τον Φεβρουάριο του 2000 ενώ το άλλο τον Ιανουάριο του 2009. Πρόκειται δηλαδή για ένα 13χρονο και ένα 4χρονο παιδί, τις γεννήσεις των οποίων οι μουσουλμάνοι γονείς τους δεν είχαν αναφέρει πριν τον Φεβρουάριο του 2013 στο Ληξιαρχείο της περιοχής.

Συνολικά τα τελευταία δύο έτη, από το 2012 έως και τον Μάιο του 2013, καταγράφονται δεκάδες περιπτώσεις εκπρόθεσμων δηλώσεων τέκνων στο Ληξιαρχείο της πόλης, με τους γονείς να καταθέτουν τα απαραίτητα έγγραφα και δικαιολογητικά είτε με καθυστέρηση ενός δεκαημέρου είτε με καθυστέρηση πολλών μηνών ή ακόμη και ετών. Το μεγαλύτερο των ποσοστών εκπρόθεσμων δηλώσεων, με την καθυστέρηση δήλωσης να ξεπερνά τους τρεις μήνες, αφορά μουσουλμάνους πολίτες, οι περισσότεροι εκ των οποίων κάτοικοι του οικισμού Δροσερού και της Ηλιόπετρας.

Μέσα στο 2012 εντοπίζονται 14 εκπρόθεσμες δηλώσεις στις οποίες η καθυστέρηση από πλευράς των γονέων ξεπερνά τους τρεις μήνες, ενώ μέχρι τον Μάιο του 2013 καταγράφονται άλλες οκτώ αντίστοιχες περιπτώσεις.

Ανάμεσα σε αυτές και πέραν των τριών περιπτώσεων που προαναφέρθηκαν, ένα τέκνο μουσουλμάνων γονέων από την Παλιά Χρύσα της Ξάνθης το οποίο αν και γεννήθηκε τον Σεπτέμβριο του 2008 δηλώθηκε τον Οκτώβριο του 2012 στο Ληξιαρχείο.

Σύμφωνα με τη σχετική νομοθεσία ως εμπρόθεσμη εκλαμβάνεται η δήλωση εντός δέκα ημερών από τον τοκετό, μετά το πέρας αυτού του διαστήματος οι δηλώσεις θεωρούνται εκπρόθεσμες. Από την ενδέκατα μέχρι και την εκατοστή ημέρα από τον τοκετό, ένα παιδί δηλώνεται µε την καταβολή προστίμου – χαρτόσημο των 4,5 ευρώ – ενώ μετά την εκατοστή ημέρα καταβάλλεται χαρτόσημο των 13,5 ευρώ.

TAGS