Δύο επιδόματα εισέπραττε από τον ΟΓΑ η αθίγγανη που εμφανιζόταν ως μητέρα της μικρής Μαρίας, ενώ σύμφωνα με τον Οργανισμό, την αίτηση για την είσπραξή τους την είχε υποβάλει τον Αύγουστο του 2013.

Όπως προκύπτει από την έρευνα του Οργανισμού Γεωργικών Ασφαλίσεων το αίτημα είχε υποβληθεί στις 8 Αυγούστου και αφορούσε το  Ενιαίο Επίδομα στήριξης τεσσάρων τέκνων και το  Ειδικό Επίδομα πολύτεκνης οικογένειας.

Ένα από τα παιδιά που δήλωσε στην αίτηση φέρει το όνομα Μαρία με την ένδειξη αγνώστου πατρός και ημερομηνία γέννησης την 31-1-2009.

Τι αναφέρει η ανακοίνωση του ΟΓΑ

Όπως αναφέρεται σε ανακοίνωση του ΟΓΑ, μετά από εμπεριστατωμένη έρευνα, που διενήργησαν οι αρμόδιες Υπηρεσίες του ΟΓΑ, κατόπιν εντολής του Διοικητή του Οργανισμού Ξενοφώντα Βεργίνη, διαπιστώθηκαν τα στοιχεία που είχε δηλώσει ηλεκτρονικά, στην από 8-8-2013 αίτησή της, η Ελευθερία Δημοπούλου του Αργύρη , φερόμενη ως μητέρα της μικρής Μαρίας, σύμφωνα με τα οποία έλαβε 

α) το Ενιαίο Επίδομα στήριξης τεσσάρων τέκνων και

β) το Ειδικό Επίδομα πολύτεκνης οικογένειας (τεσσάρων τέκνων).

Συγκεκριμένα, στην Αίτηση- Υπεύθυνη Δήλωση (έντυπο Α21) που υπέβαλε για το οικογενειακό επίδομα, το ένα εκ των τεσσάρων τέκνων φέρει το όνομα Μαρία, με την ένδειξη αγνώστου πατρός και ημερομηνία γέννησης 31-1-2009.

Ειδικότερα, μετά από ηλεκτρονικές διασταυρώσεις και ελέγχους, η Ελευθερία Δημοπούλου έλαβε το οικογενειακό επίδομα στις 10/10/2013 σύμφωνα με την Αίτηση-Δήλωσή της, όπου ανέφερε τα αναγκαία στοιχεία για την καταβολή του επιδόματος: α) φορολογική δήλωση Ε1, β) ΑΦΜ, γ) ΑΜΚΑ, δ) Αριθμό οικογενειακής μερίδας, ε) ημερομηνία γέννησης στ) μόνιμη διαμονή και συνεχώς την τελευταία δεκαετία στην Ελλάδα, ζ) βεβαίωση ασφαλιστικού φορέα, η) χώρα υπηκοότητας, Νομό, Διεύθυνση κ.λ.π. στοιχεία.

Επίσης, όπως προέκυψε η  Ελευθερία Δημοπούλου, με αίτησή της που υποβλήθηκε στις 26-8-1996, λάμβανε επίδομα για πέντε τέκνα, τρία εκ των οποίων περιλαμβάνονται και στην αίτησή της στις 8-8-2013.

Οι υπηρεσίες του ΟΓΑ πραγματοποίησαν παράλληλα έλεγχο και για την δικαιούχο των οικογενειακών επιδομάτων Σελήνη Σαλή του Παύλου (τα στοιχεία της δεύτερης Αστυνομικής Ταυτότητας της) , η οποία έλαβε οικογενειακό επίδομα, με αίτησή της στις 6-6-1997 ως πολύτεκνη τεσσάρων τέκνων, τα οποία δεν ταυτίζονται με τα τέκνα της Ελευθερίας Δημοπούλου.

Τα σχετικά στοιχεία που αφορούν στις δύο υποθέσεις εστάλησαν στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Λάρισας, για τις περαιτέρω κατά το νόμο ενέργειες.