Αποκλεισμένη από γονείς είναι αυτή την ώρα το κτίριο της αιρετής Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, στην Πάτρα.

Πρόκειται για κινητοποίηση γονέων μαθητών της Δυτικής Αχαΐας σε ένδειξη διαμαρτυρίας για το πρόβλημα μεταφοράς μαθητών που ακόμη δεν έχει λυθεί.