Την επαναφορά της λειτουργίας της ελεγχόμενης στάθμευσης από την Τρίτη 29 Οκτωβρίου ανακοίνωσε ο Δήμος Αθηναίων.

Η υπηρεσία θα λειτουργεί ως τμήμα στη νεοσυσταθείσα Διεύθυνση Ελέγχου Κοινοχρήστου Χώρου και τους ελέγχους θα διενεργούν υπάλληλοι που δεν θα φορούν στολή, καθώς η δημοτική αστυνομία καταργήθηκε μετά από κυβερνητική απόφαση.

Ο Δήμος Αθηναίων διευκρινίζει πως οι δημοτικοί υπάλληλοι θα φέρουν ειδική ταυτότητα σε ευκρινές σημείο, ενώ εκτός από την επιτήρηση του συστήματος της ελεγχόμενης στάθμευσης, θα μπορούν να βεβαιώνουν και κλήσεις του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας, σε συναρμοδιότητα με την Ελληνική Αστυνομία, όπως ορίζει ο νόμος.

Για την επανέναρξη της λειτουργίας του συστήματος ελεγχόμενης στάθμευσης, έχει ήδη ξεκινήσει, μέσω σημειωμάτων, η ενημέρωση των οδηγών, τα αυτοκίνητα των οποίων είναι σταθμευμένα παράνομα στις ειδικά διαγραμμισμένες περιοχές.