Πρόστιμα συνολικού ύψους 94.000 ευρώ επέβαλε ο Ενιαίος Φορέας Ελέγχου Τροφίμων (ΕΦΕΤ) σε 21 επιχειρήσεις τροφίμων τον Σεπτέμβριο, για παραβάσεις της κείμενης νομοθεσίας.

Ειδικότερα, τα πρόστιμα αφορούσαν παραβάσεις κατοχή και διάθεση μη ασφαλών – ακατάλληλων για κατανάλωση τροφίμων, μη κανονικών τροφίμων, νοθευμένων τροφίμων, τροφίμων μη συμμορφούμενων στις προδιαγραφές της νομοθεσίας περί καταλληλότητας και κανονικότητας.

Αφορούσαν επίσης περιπτώσεις παραπλάνησης του καταναλωτή, έλλειψης άδειας λειτουργίας ή τροποποίηση των όρων λειτουργίας της επιχείρησης, ανεπαρκούς επιπέδου υγιεινής των χώρων και του εξοπλισμού, έλλειψης βιβλιαρίων υγείας εργαζομένων και μη εφαρμογής συστημάτων αυτοελέγχου.

Σε όσες από τις παραπάνω περιπτώσεις προβλέπεται από τη νομοθεσία οι υποθέσεις έχουν διαβιβαστεί στην αρμόδια Εισαγγελική Αρχή.

TAGS