Τα χρήματα που τους οφείλονται διεκδικούν οι εργαζόμενοι της ΑΔΕΠΝ του Δήμου Πρέβεζας, ένα ποσό που αγγίζει τις 280χιλ ευρώ από προηγούμενα χρόνια.

Έτσι μετά από τελεσίδικες δικαστικές αποφάσεις δεσμεύτηκαν χρήματα από την ΣΑΤΑ (Συλλογική Απόφαση Τοπικής Αυτοδιοίκησης) και άλλο πρόγραμμα.

Πρόκειται για ένα τεράστιο ποσό που περιπλέκει ακόμη περισσότερο την οικτρή οικονομική κατάσταση στην οποία έχει περιέλθει ο Δήμος.

Τις προηγούμενες ημέρες, εργολάβος στον οποίο ο Δήμος χρωστούσε προχώρησε στη δέσμευση των προνοιακών επιδομάτων ύψους ογδόντα χιλιάδων περίπου.

Τώρα οι εργαζόμενοι μέσω των δικηγόρων τους, δεσμεύουν το ποσό των 250 χιλιάδων από τη ΣΑΤΑ και άλλες τριάντα χιλιάδες περίπου από άλλο πρόγραμμα, οδηγώντας τον Δήμο σε οικονομική ασφυξία.

Βέβαια η πολιτική ευθύνη ανήκει εξ ολοκλήρου στη Δημοτική Αρχή η οποία δεν φρόντισε, ειδικά μέσω της ρύθμισης για τα ληξιπρόθεσμα, να προχωρήσει σε εξόφληση των οφειλών αυτών.