Από αύριο Τετάρτη 9 Μαρτίου ξεκινά η απογραφή και διάθεση δελτίων Κοινωνικού Τουρισμού έτους 2011 για τους δικαιούχους του Νομού Αττικής.

Το πρόγραμμα πανελλαδικά θα καλύψει 570.000 άτομα και η δαπάνη του προϋπολογίζεται σε 62.700.000 ευρώ.

Όπως έχει γίνει γνωστό, ταυτόχρονα με την απογραφή τους οι δικαιούχοι θα παραλάβουν και τα δελτία τους.

Για να διαπιστωθεί αν ο πολίτης που προσέρχεται για απογραφή είναι δικαιούχος παροχών και αν έχει τον απαιτούμενο αριθμό ενσήμων θα χρησιμοποιηθεί ONLINE εφαρμογή που κατασκευάστηκε από τον Οργανισμό, μετά την παραλαβή από το ΙΚΑ ηλεκτρονικού αρχείου με στοιχεία ασφαλισμένων και συνταξιούχων.

Η απογραφή θα γίνει με κριτήρια εισοδήματος.

Δελτία Κοινωνικού Τουρισμού έτους 2011 δικαιούνται να λάβουν εργαζόμενοι και συνταξιούχοι και τα μέλη των οικογενειών τους που δεν πήραν το 2010 την παροχή αυτή ή εισιτήρια θερινού εκδρομικού προγράμματος ή εισιτήρια κρουαζιέρας.