Με μαύρες σημαίες και ένα γιατί ζωγραφισμένο στα πρόσωπα τους παρέλασαν οι απολυμένοι των εργοστασίων της Εύβοιας.

Λίγο πριν ξεκινήσει η μαθητική παρέλαση, έκαναν παρέλαση οι απολυμένοι από τα εργοστάσια.

Κρατώντας μαύρες σημαίες πέρασαν μπροστά απο τους επίσημους και καταχειροκροτήθηκαν από τους πολίτες.