Η ελεγχόμενη στάθμευση επιστρέφει από σήμερα στο κέντρο της Αθήνας.

Απουσία της δημοτικής αστυνομίας, που έχει καταργηθεί στο πλαίσιο της διαθεσιμότητας, ρόλο ελεγκτών θα αναλάβουν υπάλληλοι του δήμου, οι οποίοι θα φέρουν ειδικό σήμα για να αναγνωρίζονται.

Πρόκειται για τους υπαλλήλους της Διεύθυνσης Ελέγχου Κοινόχρηστου Χώρου, που δε θα φορούν στολή, αλλά θα έχουν ειδική ταυτότητα σε ευκρινές σημείο. 

Εκτός από την ελεγχόμενη στάθμευση θα μπορούν να κόβουν κλήσεις και για παραβάσεις του ΚΟΚ, σε συναρμοδιότητα με την Αστυνομία.