Από Νοεμβρίου  θα αρχίσει να ισχύει το τμηματικό ωράριο για το νυχτερινό ρεύμα της ΔΕΗ

Έτσι από 1η Νοεμβρίου έως τις 30 Απριλίου το τμηματικό ωράριο θα είναι ως εξής: 15:00-17:00 και 02:00-08:00 για τους πελάτες που είναι 
συνδεδεμένοι στο Δίκτυο της Ηπειρωτικής Χώρας και των διασυνδεδεμένων με αυτήν νησιών. 

Για τους πελάτες των μη διασυνδεδεμένων νησιών με τμηματικό ωράριο ισχύει το παλαιό τμηματικό ωράριο 15:30-17:30 και 02:00-08:00. 

TAGS