Στο ΕΣΠΑ εντάχθηκε η κατασκευή δικτύου ύδρευσης της Μεσσήνης και τοπικών κοινοτήτων του ομώνυμου δήμου, με συνολικό προϋπολογισμό 3.367.000 ευρώ.

Με την ολοκλήρωση του έργου πρόκειται να καταστεί λειτουργικό το τμήμα του εξωτερικού δικτύου ύδρευσης το οποίο θα υδροδοτήσει τα χωριά Λευκοχώρα, Αβραμιού, Δρακονέρι, Μυρτοποταμιά και την παραλιακή ζώνη της Δημοτικής Ενότητας Μεσσήνης.

Επίσης, με την ολοκλήρωση του έργου θα λυθεί το πρόβλημα ύδρευσης των δημοτικών διαμερισμάτων του Καποδιστριακού Δήμου Μεσσήνης και του Δημοτικού Διαμερίσματος Πολυλόφου του Δήμου Ανδρούσας, μεταφέροντας ικανή ποσότητα νερού από τις πηγές του Αγίου Παύλου προς τις κατά τόπους δεξαμενές των οικισμών.