Την αναθεωρημένη πρόταση για το διαχειριστικό σχέδιο για τις μηχανότρατες, την οποία κατέθεσε η Γενική Διεύθυνση Αλιείας του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης, ενέκρινε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Όπως δήλωσε ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Αθανάσιος Τσαυτάρης, η εκπόνηση των διαχειριστικών σχεδίων για τα αλιευτικά εργαλεία αποτελεί σημαντική υποχρέωση, τόσο ως προς την εναρμόνιση με τους Κοινοτικούς Κανονισμούς, όσο και ως προς την προώθηση της «Γαλάζιας Ανάπτυξης» και της αειφόρου διαχείρισης της αλιείας.

«Στο υπουργείο», σημείωσε, «καταβάλλουμε κάθε δυνατή προσπάθεια για τη διασφάλιση της βιωσιμότητας των αλιευτικών μας πόρων και του ευαίσθητου επαγγέλματος των Ελλήνων αλιέων».