Στα γραφεία του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους βρίσκεται το σχέδιο νόμου του υπουργείου Εργασίας Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, παρά το γεγονός ότι ο αρμόδιος υπουργός Γιάννης Βρούτσης, είχε ανακοινώσει ότι θα το κατέθετε χθες βράδυ στη Βουλή.

Το σχέδιο νόμου προβλέπει την είσπραξη 500 εκατ. ευρώ για το 2014 μέσω της ενεργοποίησης ελεγκτικών και εισπρακτικών μηχανισμών, ώστε να μην απαιτηθούν περικοπές συντάξεων και κατάργηση των πρόωρων συνταξιοδοτήσεων, τη στιγμή που η τρόικα απαιτεί μέτρα άμεσης απόδοσης που ξεπερνούν το 1 δισ. ευρώ. 

Το οικονομικό επιτελείο ελπίζει ότι η τρόικα ακόμα και αν δε δεχτεί ότι καλύπτεται το δημοσιονομικό κενό τουλάχιστον δε θα υποτιμήσει με μεγάλη απόκλιση τις αποδόσεις των μέτρων η εκτίμησή της. Γιατί σε αντίθετη περίπτωση, είναι προφανές ότι οι δανειστές θα αξιώσουν το κενό να καλυφθεί με περικοπές συντάξεων και κατάργηση των πρόωρων συνταξιοδοτήσεων.

Αναλυτικότερα, το σχέδιο νόμου που βρίσκεται έως τώρα στο Γενικό Λογιστήριο του Κράτους προβλέπει ότι:

-Εντάσσονται από την 1η Δεκεμβρίου στην υποχρέωση υποβολής ΑΠΔ οι 12 τομείς του ΤΑΠΙΤ (Πρόνοιας Ιδιωτικού Τομέα) και του ΤΑΥΤΕΚΩ (Προσωπικού Επιχειρήσεων Κοινής Ωφέλειας), ώστε να δηλώνονται πλέον και οι καταβαλλόμενες εισφορές για εφάπαξ και επικουρική σύνταξη.

-Επιβολή προστίμου 10.500 ευρώ στους εργοδότες που έχουν δηλώσει εργαζόμενους στο σύστημα ΕΡΓΑΝΗ, όχι όμως και στην ΑΠΔ που υποβάλλουν.

-Ξεκινάει ο έλεγχος δηλωθεισών και καταβληθεισών ασφαλιστικών εισφορών μέσω ΑΠΔ.

-Ηλεκτρονική διασταύρωση προνοιακών επιδομάτων που θα καταχωρούνται στο ηλεκτρονικό σύστημα ΗΛΙΟΣ.

-Απόδοση ΑΜΚΑ ταυτόχρονα με την υποβολή αίτησης για την χορήγηση του πιστοποιητικού γέννησης του νεογέννητου.

-Ενοποιούνται τα ποσοστά εισφοράς και οι ασφαλιστέες αποδοχές στο Ενιαίο Ταμείο Επικουρικής Ασφάλισης.

-Επεκτείνεται το “εργόσημο” και στους απασχολούμενους αποκλειστικά κατά την διεξαγωγή αθλητικών αγώνων.

-Αυξάνεται στο 95% από 80% η προσωρινή σύνταξη που θα χορηγούν τα ταμεία.

-Συνταξιοδότηση στο 62ο έτος της ηλικίας με 40 έτη ασφάλισης για τους αγρότες.

-Ευνοϊκή ρύθμιση οφειλών για τους δανειολήπτες του πρώην ΟΕΚ. Επιμήκυνση έως 10 έτη για αποπληρωμή των δανείων προς τις τράπεζες χωρίς απώλεια της επιδότησης επιτοκίου από το Δημόσιο.

-Καθιερώνεται ακατάσχετο στα εκπαιδευτικά επιδόματα για ανέργους, και ωφελούμενους δράσεων που συγχρηματοδοτούνται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο.

-Ο χρόνος που έχει διανυθεί από την 1η Μαρτίου του τρέχοντος έτους μεταξύ φορέων επικουρικής ασφάλισης του Δημοσίου και ταμείων επαγγελματικής υποχρεωτικής ασφάλισης συνυπολογίζεται για την θεμελίωση συνταξιοδοτικού δικαιώματος και τον υπολογισμό του ποσού της σύνταξης. Για παλαιότερες αιτήσεις η σύνταξη υπολογίζεται με τις διατάξεις περί διαδοχικής ασφάλισης και κάθε φορέας απονέμει στον δικαιούχο το ποσό που αναλογεί, χωρίς να τηρούνται αλληλόχρεοι λογαριασμοί.