«Σας ενημερώνουνε ότι το πετρέλαιο για τη θέρμανση του σχολείου τελειώνει. Πρέπει να γεμίσουμε τη δεξαμενή με πετρέλαιο, όμως στο ταμείο δεν υπάρχουν καθόλου χρήματα. Σας παρακαλώ πολύ το κάθε παιδί να φέρει 10 ευρώ για το σκοπό αυτό».
Η ανακοίνωση, που έφερε την υπογραφή της προϊσταμένης του 2ου Νηπιαγωγείου Κομοτηνής, έκανε γνωστό ότι το πετρέλαιο έχει τελειώσει, το αποθεματικό του ταμείου είναι μηδαμινό και για να συνεχίσουν τα παιδιά να πηγαίνουν στο νηπιαγωγείο, θα πρέπει οι γονείς να βάλουν το χέρι στη τσέπη και να πληρώσουν χρήματα, για τα οποία κανονικά φροντίζει ο δήμος.
Πάντως οι αρμόδιο κατέστησαν σαφές ότι γίνονται προσπάθειες για επίλυση του ζητήματος.