Παράταση έως τις 11 Νοεμβρίου έδωσε το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης για τις εγγραφές των πρωτοετών φοιτητών, κατόπιν σχετικής απόφασης της συγκλήτου.