Ανοίγει ο δρόμος για την κατασκευή αρδευτικού δικτύου φράγματος στο Πανόραμα του νομού Ηρακλείου, συνολικού προϋπολογισμού 7.334.399 εκατ. ευρώ, μετά την υπογραφή του σχετικού συμφωνητικού ανάθεσης μεταξύ του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και της αναδόχου εργοληπτικής εταιρίας.

Ο συμβατικός χρόνος κατασκευής του έργου υπολογίζεται σε 30 μήνες.

Όπως ανέφερε ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης Αθ. Τσαυτάρης, η δημιουργία σύγχρονων υποδομών θα στηρίξει τους αγρότες και θα συμβάλει στη μείωση του κόστους παραγωγής, κάνοντας ανταγωνιστικά τα ελληνικά αγροτικά προϊόντα. «Στο πλαίσιο των προσπαθειών που κάνουμε για τα εγγειοβελτιωτικά έργα στην περιφέρεια, δίνουμε ιδιαίτερη έμφαση σε αυτά που αφορούν στη διαχείριση του νερού, που αποτελεί τον πιο σημαντικό και πολύτιμο φυσικό πόρο για τη γεωργία μας», είπε χαρακτηριστικά.

Το αντικείμενο του έργου αφορά τα υδραυλικά έργα και τον ηλεκτρομηχανολογικό εξοπλισμό των αντλιοστασίων του αρδευτικού δικτύου φράγματος, συνολικής έκτασης περίπου 10.650 στρεμμάτων, με στόχο τη βελτίωση των συνθηκών καλλιέργειας και την αύξηση της παραγωγής. Η περιοχή προβλέπεται να αρδευτεί με ποσότητες νερού που θα διατεθούν από το Φράγμα Αμουργελλών.

Η προς άρδευση περιοχή χωρίζεται σε τρεις ζώνες, τη χαμηλή ζώνη, τη μεσαία ζώνη και την υψηλή ζώνη. Το αρδευτικό δίκτυο είναι σύστημα κλειστών αγωγών υπό πίεση. Προβλέπεται η κατασκευή δύο αντλιοστασίων, ενώ παράλληλα λαμβάνεται μέριμνα για την αντιπλημμυρική προστασία με τα τεχνικά έργα συγκράτησης φερτών υλικών.