Πρόστιμα συνολικού ύψους 59.000 ευρώ επιβλήθηκαν με αποφάσεις του γενικού γραμματέα Καταναλωτή κ. Δ. Σπυράκου σε επτά επιχειρήσεις για παραπλανητικούς ισχυρισμούς κατά τη διαφήμιση και πώληση στο καταναλωτικό κοινό συσκευών εξοικονόμησης ηλεκτρικής ενέργειας.

Οι επιχειρήσεις κατά την προώθηση των προϊόντων τους στους καταναλωτές έκαναν χρήση παραπλανητικών ισχυρισμών διαφημίζοντας μέσω ΜΜΕ, διαδικτύου ή διαφημιστικών φυλλαδίων ότι με τη χρήση των προς πώληση συσκευών επιτυγχάνεται εξοικονόμηση στην κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας και μείωση στο λογαριασμό ρεύματος οικιακών και μικρών εμπορικών καταναλωτών έως και 45%.

Από την έρευνα της Γενικής Γραμματείας Καταναλωτή, που διενεργήθηκε σε συνεργασία με την 4η διεύθυνση Κλαδικής Βιομηχανικής Πολιτικής της Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας και τη Δημόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισμού, προέκυψε ότι οι εν λόγω συσκευές δεν επιφέρουν καμία μείωση στο λογαριασμό ρεύματος οικιακών και μικρών εμπορικών καταναλωτών.

Οι συσκευές αυτές καταγράφουν μόνο άεργο ενέργεια, ενώ οι μονοφασικοί και τριφασικοί μετρητές της Δ.Ε.Η. που είναι εγκατεστημένοι στα σπίτια και τις μικρές επιχειρήσεις καταγράφουν μόνο ενεργό ενέργεια.

Επομένως, δεν καταγράφεται και δεν τιμολογείται από τη Δ.Ε.Η. η όποια μείωση επέρχεται από τη χρήση των συσκευών αυτών. Κατά συνέπεια, οι ισχυρισμοί που χρησιμοποιούνται κατά την προώθηση των συσκευών αυτών από τις επιχειρήσεις στοιχειοθετούν αθέμιτη εμπορική πρακτική κατά την έννοια των διατάξεων των άρθρων 9γ έως 9ε του ν. 2251/1994 για την προστασία των καταναλωτών.

Αξίζει να επισημανθεί ότι η Γενική Γραμματεία Καταναλωτή είχε προβεί και σε σχετικές δημόσιες ανακοινώσεις για τις παραπάνω παραπλανητικές πρακτικές, δίχως, ωστόσο, αυτές να εξαλειφθούν και κατά την επιμέτρηση των προστίμων λήφθηκε υπόψη μεταξύ άλλων η βαρύτητα της παράβασης και η τυχόν μεταγενέστερη προθυμία συμμόρφωσης της επιχείρησης.

Η Γενική Γραμματεία Καταναλωτή δηλώνει ότι συνεχίζει τις διαδικασίες ελέγχων στο πλαίσιο της αρμοδιότητάς της και σε άλλες επιχειρήσεις, οι οποίες προωθούν στο καταναλωτικό κοινό συσκευές στις οποίες αποδίδουν ατεκμηρίωτα ιδιότητες εξοικονόμησης ηλεκτρικής ενέργειας και μείωσης του λογαριασμού του ηλεκτρικού ρεύματος.

Υπενθυμίζεται ότι για το ίδιο ζήτημα έχει διαταχθεί από την Εισαγγελία Πρωτοδικών Αθηνών, μετά από αναφορά του Γενικού Γραμματέα Καταναλωτή, και βρίσκεται σε εξέλιξη η διενέργεια προκαταρκτικής εξέτασης για τη διερεύνηση ποινικών ευθυνών φυσικών προσώπων.

Συγκεκριμένα επιβλήθηκε πρόστιμο 15000 ευρώ στην εταιρεία MAX SECURITY" Κ. ΛΕΒΕΝΤΗΣ - Α. ΔΙΑΜΑΝΤΕΝΙΑ Ο.Ε., 12000 ευρώ στην εταιρεία ΒΕΛΛΙΟΣ ΑΘ.-ΦΩΤΙΟΥ ΜΑΡ. Ο.Ε. (ALPHA TEAM O.E.), 10000 ευρώ στην εταιρεία ΚΟΚΚΑΛΑΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ, από 7000 ευρώ στην εταιρεία MAREX SOLUTIONS A.E. και στην εταιρεία TELEPRIME A.E. και 4000 ευρώ στην εταιρεία "NEW TECHNOLOGIES" ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ ΤΑΤΟΛΑΣ.