Σε εξέλιξη βρίσκονται οι εργασίες αποκατάστασης τμημάτων τείχους και πυριτιδαποθήκης όπως και συντήρηση-προστασία αρχιτεκτονικών λειψάνων στο βυζαντινό Κάστρο Φαναρίου, στον νομό Καρδίτσας. Το μεγαλύτερο μέρος αυτών έχουν ολοκληρωθεί.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με στοιχεία της 19ης Εφορείας Βυζαντινών Αρχαιοτήτων, όσον αφορά το φυσικό αντικείμενο που υλοποιήθηκε στο Γ΄ ΚΠΣ, ανάμεσα σε άλλα περιλαμβάνει αποκατάσταση του κτιρίου της πυριτιδαποθήκης με εργασίες αρμολόγησης και ανακατασκευής των τοιχοποιιών της και καθαρισμό του δαπέδου της. Επίσης, περιλαμβάνει αποκατάσταση της βόρειας πύλης, όπου καθαιρέθηκε ένα επικίνδυνο τμήμα μεταγενέστερης τοιχοποιίας αναδείχθηκαν οι παρειές της, ενώ έγινε σκυροδέτηση στο υπέρθυρο της βόρειας πύλης και υποστήριξη με ξύλινους δοκούς.

Έπειτα, ανακατασκευάστηκε και η τοιχοποιία πάνω από το υπέρθυρό της. Στη μεγάλη δεξαμενή έγινε αποκατάσταση της υπέργειας περιμετρικής τοιχοποιίας της κλίμακας ανόδου, του δαπέδου της και των πλευρικών κονιαμάτων. Έπειτα, κατασκευάστηκε μεταλλικό στέγαστρο με επικάλυψη από πολυκαρβονικά φύλλα. Διαμορφώθηκε λιθόστρωτος διάδρομος επισκεπτών στο εσωτερικό του κάστρου και κατασκευάστηκε πεζογέφυρα. Έγινε αποκατάσταση του υπάρχοντος λιθόστρωτου της κύριας εισόδου εντός και εκτός περιβόλου.

Σημαντικές είναι οι εργασίες που έχουν πραγματοποιηθεί, μέχρι σήμερα, στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ και οι οποίες περιλαμβάνουν καθαίρεση σαθρών κονιαμάτων από τα αρχιτεκτονικά λείψανα. Πραγματοποιήθηκαν, επίσης, εργασίες ανάκτησης του τείχους και των 11 πολεμιστριών του μεταπυργίου διαστήματος Π5-Π6, σε μήκος 25,00μ. από τα συνολικά 40,00μ. του μεταπυργίου διαστήματος κ.ά Οι εργασίες που υπολείπονται για την περαίωση του έργου, που ξεχωρίζουν, είναι η τοποθέτηση μεταλλικών ελκυστήρων στην πυριτιδαποθήκη. Ανάκτηση του τείχους και 9 πολεμιστριών του μεταπυργίου διαστήματος, σε μήκος 15,00μ. από τα συνολικά 40,00μ. του μεταπυργίου διαστήματος και αρμολόγημά τους.

Σημειώνεται ότι στο Β΄ ΚΠΣ πραγματοποιήθηκε καθαρισμός βλάστησης περιβάλλοντος χώρου και καθαρισμός φυτών από το τείχος του κάστρου, διαμόρφωση κλίσεων εδάφους για την απομάκρυνση των ομβρίων υδάτων από το τείχος του κάστρου, βαθύς καθαρισμός των αρμών και αρμολόγηση εσωτερικά και εξωτερικά όλων των πλευρών του κάστρου. Και τέλος, αποκατάσταση της νότιας πύλης και του βορειοδυτικού πύργου.

Ο προϋπολογισμός του έργου είναι 425.000,000 ευρώ.