Από το Γενικό Επιτελείο Ναυτικού ανακοινώθηκε ότι το Συμβούλιο Αρχηγών Γενικών Επιτελείων (ΣΑΓΕ), στη συνεδρίαση της 08 Μαρτίου 2011, διενήργησε τις τακτικές ετήσιες κρίσεις 2011-12, των Ανωτάτων Αξιωματικών του Πολεμικού Ναυτικού.

Στην πρώτη σύγκληση του ΣΑΓΕ (6η Συνεδρίαση 2011) το Συμβούλιο έκρινε:

α. «Διατηρητέους» τους:

(1) Υποναύαρχο Ευσταθίου Παναγιώτη ΠΝ

(2) Υποναύαρχο Σκιαδά Γεώργιο ΠΝ

(3) Υποναύαρχο Καλόγερο Γεώργιο ΠΝ

(4) Υποναύαρχο Κρυονερίτη Νικόλαο ΠΝ

(5) Υποναύαρχο (Μ) Αγιατζίδη Κωνσταντίνο ΠΝ

(6) Υποναύαρχο (Μ) Ελληνιάδη Παναγιώτη ΠΝ

(7) Υποναύαρχο (Ι) Μαντίδη Απόστολο ΠΝ


β. «Ευδοκίμως τερματίσαντες τη σταδιοδρομία τους» τους:

(1) Αντιναύαρχο Δημητριάδη Γεώργιο ΠΝ

(2) Αντιναύαρχο Ορφανό Ιωάννη ΠΝ

(3) Αντιναύαρχο (Μ) Χατζηδάκη Φωκίων ΠΝ

(4) Υποναύαρχο Κασφίκη Γεώργιο ΠΝ

(5) Υποναύαρχο (Ο) Νιάνια Γεώργιο ΠΝ

 

Σε όλους τους ανωτέρω Αξιωματικούς που κρίθηκαν ως «Ευδοκίμως τερματίσαντες τη σταδιοδρομία τους», το ΣΑΓΕ απένειμε τον τίτλο του Επιτίμου της θέσεως που κατείχαν.