Καθήκοντα προέδρου της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων αναλαμβάνει ο Δημήτρης Ράικος, εφέτης της Διοικητικής Δικαιοσύνης και αναπληρωτής καθηγητής Διοικητικού Δικαίου στο Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης, έπειτα από απόφαση του υπουργού Ανάπτυξης.

Προηγήθηκε ακρόαση του κ. Ράικου στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής και σχετική Πράξη του υπουργικού συμβουλίου.