Παράταση έως τις 11 Νοεμβρίου του 2013, προκειμένου να ενταχθεί στο νέο πληροφοριακό σύστημα του υπουργείου Εσωτερικών (Εθνικό Δημοτολόγιο) πήρε το δημοτολόγιο του δήμου Πειραιά.

Εως τότε, δεν θα γίνεται καμία εγραφή, αλλά θα εκδίδονται μόνο πιστοποιητικά, υπό την προϋπόθεση ότι δεν θα χρειάζεται καμία διόρθωση, συμπλήρωση ή μεταβολή σ' αυτά.

Στο δημοτολόγιο Πειραιά δεν πραγματοποιούται εγγραφές από τις 29/10.