Τους τελικούς πίνακες κατάταξης υπαλλήλων που τίθενται σε διαθεσιμότητα, παρέλαβε το ΑΣΕΠ από τα αρμόδια Τριμελή Ειδικά Υπηρεσιακά Συμβούλια του υπουργείου Περιβάλλοντος και του ΟΑΕΔ.

Όπως αναφέρεται από το ΑΣΕΠ, παρέλαβε τους τελικούς πίνακες κατάταξης υπαλλήλων κατά φθίνουσα σειρά βαθμολογίας, ανά κατηγορία, κλάδο ή/και ειδικότητα προσωπικού της Κεντρικής Υπηρεσίας και της Γενικής Γραμματείας Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής του υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας & Κλιματικής Αλλαγής (ΥΠΕΚΑ) και του Οργανισμού Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού (ΟΑΕΔ), προκειμένου να τους αναρτήσει στην ιστοσελίδα του, σύμφωνα με τη σχετική απόφαση του υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης.

Οι τελικοί πίνακες κατάταξης, όπως εκδόθηκαν από τα αρμόδια Τριμελή Ειδικά Υπηρεσιακά Συμβούλια των ως άνω φορέων, αναρτώνται και στην ιστοσελίδα του υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης καθώς και στους οικείους πίνακες ανακοινώσεων των φορέων.

Διαβάστε ΕΔΩ τον πίνακα με τους τεχνικούς που τίθενται σε διαθεσιμότητα

Διαβάστε ΕΔΩ τον πίνακα με τους επιμελητές που τίθενται σε διαθεσιμότητα

Διαβάστε ΕΔΩ τον πίνακα με τους νυχτοφύλακες που τίθενται σε διαθεσιμότητα

Διαβάστε ΕΔΩ τον πίνακα με το προσωπικό καθαριότητας του ΟΑΕΔ που τίθεται σε διαθεσιμότητα

Διαβάστε ΕΔΩ τον πίνακα με τους νυχτοφύλακες του ΟΑΕΔ που τίθεται σε διαθεσιμότητα