Αναστέλλει κάθε περαιτέρω ενέργεια για τη διεξαγωγή των -προγραμματισμένων για τις 8 και 9 Απριλίου 2011- εκλογών ανάδειξης νέου Διοικητικού Συμβουλίου του Επιμελητηρίου Ρεθύμνης, η Εκλογική Επιτροπή του Επιμελητηρίου, όπως ανακοίνωσε σήμερα στα μέλη του.

Λόγοι της αναστολής είναι: α) η μη ύπαρξη υποψηφιοτήτων από μέλη του Επιμελητηρίου για εκλογή τους ως μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και β) η βούληση του εποπτεύοντος Υπουργείου για μετάθεση της ημερομηνίας διενέργειας των εκλογών.

Σύμφωνα με Δελτίο Τύπου του Υπουργείου Περιφερειακής Ανάπτυξης που εκδόθηκε στη 1/3/2011, κατατίθεται στη Βουλή τροπολογία, με την οποία προβλέπεται η μετάθεση της ημερομηνίας διεξαγωγής των εκλογών για το χρονικό διάστημα από 15 Νοεμβρίου έως 15 Δεκεμβρίου 2011.