Αρχίζουν άμεσα οι εργασίες ανακατασκευής των πεζοδρομίων του τελευταίου τμήματος του οδικού άξονα της Αγίου Δημητρίου, από την οδό Ίωνος Δραγούμη έως την οδό Λαγκαδά, έπειτα από την υπογραφή της σχετικής σύμβασης δαπάνης προϋπολογισμού 1.290.000 ευρώ.

Το έργο εντάσσεται στο Τεχνικό Πρόγραμμα του δήμου Θεσσαλονίκης 2013-2014 και χρηματοδοτείται από το ΕΣΠΑ.

Η ολοκλήρωσή του αναμένεται εντός του 2014 και περιλαμβάνει την ανακατασκευή των πεζοδρομίων εκατέρωθεν της οδού Αγίου Δημητρίου, στο τελευταίο τμήμα της οδού μήκους περίπου 840 μέτρων. Επίσης περιλαμβάνει τον επανασχεδιασμό της κυκλοφορίας αυτοκινήτων και πεζών και την αναδιάρθρωση των στοιχείων εξοπλισμού.