Σοβαρό πρόβλημα που κρύβει κινδύνους αντιμετωπίζει η παραλία της Μικρής Μαντίνειας.

Οπως φανέρωσε η προχθεσινή τρικυμία, η θάλασσα εξακολουθεί να "τρώει" την ακτή και να απειλεί το δρόμο.

Ήδη το οδόστρωμα έχει υποστεί σοβαρή καθίζηση.