Ο Κωνσταντίνος Φούρκας , ο τελευταίος νομάρχης Λακωνίας, καταγγέλλει πληρωμές εκατομμυρίων ευρώ για εργασίες που δεν έχουν πραγματοποιηθεί.

Με επιστολή του στον γενικό γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου -Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου, Τάσο Αποστολόπουλο, αποκαλύπτει ότι με απόφαση του προϊσταμένου της Αρχής Πληρωμών απεντάχθηκε από το Γ' ΚΠΣ το έργο "Σκούρα-Πυρί" που αποτελεί τμήμα της παράκαμψης της Σπάρτης και καταγγέλλει ότι έχουν εξοφληθεί εργασίες που δεν έχουν ολοκληρωθεί.

Ο κ. Φούρκας σημειώνει ότι «πρόκειται για ένα έργο που η Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση ωρίμασε, διεκδίκησε μετ' επιμονής, και στη συνέχεια η Περιφέρεια Πελοποννήσου ενέκρινε την ένταξή του στο Γ' ΚΠΣ αφού αναγνώρισε την αναγκαιότητα, τη σκοπιμότητα και τη χρησιμότητα του» και προχωρά σε σοβαρές καταγγελίες για εκατομμύρια ευρώ που πληρώθηκαν σε εργασίες που ουδέποτε έγιναν.

«Δεν μπορεί να καταλογιστεί στη Λακωνία η βαριά ευθύνη της επιβλέπουσας αρχής (Διεύθυνση Ελέγχου Κατασκευής Έργων - ΔΕΚΕ) για την εξόφληση του έργου ως ολοκληρωμένου, με χρήματα πλέον της σύμβασης, ανερχόμενα στα περίπου 17 εκατομμύρια ευρώ, όταν το αντικείμενο που υλοποιήθηκε ανέρχεται μόλις στα 5 εκατομμύρια ευρώ. Δεν μπορεί να καταδικάζεται η Λακωνία, γιατί πληρώνονται τα κάγκελα μιας γέφυρας που ουδέποτε κατασκευάστηκε ή επειδή πληρώθηκε ο ανάδοχος για τη διαγράμμιση του οδοστρώματος που δεν έχει γίνει, ούτε για τη φύτευση των πρανών που ουδέποτε δημιουργήθηκαν», υπογραμμίζει στην επιστολή του ο τέως νομάρχης και προσθέτει:

«Κύριε Γενικέ, είναι γεγονός πως η χώρα μας διέρχεται βαθύτατη οικονομική κρίση και πως οι δαπάνες θα πρέπει να ελέγχονται και να αξιολογούνται λεπτομερώς ως προς τη χρησιμότητα και τη μελετητική τους απόδοση. Είναι ακριβώς οι ίδιοι λόγοι που επιβάλλουν τη συνέχιση και την εκτέλεση του έργου αυτού, γιατί όχι μόνο αποτελεί προϋπόθεση για την ανάπτυξη-εκμετάλλευση πλουτοπαραγωγικών πηγών, αλλά και θα αποφευχθεί η κατασπατάληση χρημάτων για ημιτελή έργα στο πουθενά και χωρίς προοπτική».