Το Σώμα Δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος, στo πλαίσιο των ελέγχων και ερευνών για την πάταξη του οικονομικού εγκλήματος κατά τον μήνα Οκτώβριο 2013, διαπίστωσε και απέστειλε τις σχετικές εκθέσεις ελέγχου στον αρμόδιο Οικονομικό Εισαγγελέα και τις αρμόδιες ΔΟΥ για σημαντικές περιπτώσεις φοροδιαφυγής και αδήλωτων εισοδημάτων.

Συγκεκριμένα:

Το ΣΔΟΕ Π.Δ Αττικής πραγματοποίησε κατά τον μήνα Οκτώβριο 2013, 1.942 ελέγχους με 976 παραβάτες και συνολικό καταλογισμό προστίμων 163.613.532 ευρώ.

Οι έλεγχοι αφορούσαν κυρίως αδήλωτα εισοδήματα, μη έκδοση αποδείξεων παροχής υπηρεσιών, έκδοση ή λήψη εικονικών τιμολογίων.

Παραθέτονται χαρακτηριστικές περιπτώσεις:

• Δέκα οκτώ επιχειρήσεις στην Αττική έλαβαν εικονικά τιμολόγια ύψους 17.247.000€.
• Έξι Επιχειρήσεις αντίστοιχα εξέδωσαν εικονικά τιμολόγια ύψους 20.215.000€.
Πρόκειται για επιχειρήσεις επισκευής και συντήρησης πλοίων, πώλησης ειδών υγιεινής, παρκινγκ, ξενοδοχεία, διαφημιστική επιχείρηση και επιχείρηση ειδικών υπηρεσιών σε οικοδομές.
• Ιατρός χειρουργός-Ορθοπαιδικός προσαύξησε την περιουσία του, μη εκδίδοντος αποδείξεις παροχής υπηρεσιών κατά 1.823.000€
• Επιχείρηση που παρέχει υπηρεσίες αισθητικής δεν εξέδωσε αποδείξεις παροχής υπηρεσιών για αξία 482.000€.
• Επιχείρηση εκμετάλλευσης θερινών κατοικιών στην Μύκονο δεν εξέδωσε αποδείξεις και δεν δήλωσε δραστηριότητα αποκρύπτοντας έξοδα ύψους 369.000€.
• Πολιτικός μηχανικός δεν εξέδωσε φορολογικά στοιχεία για υπηρεσίες ύψους 302.000€.
• Παιδίατρος δεν εξέδωσε αποδείξεις για παροχή υπηρεσιών ύψους 254.000€.
• Η Διεύθυνση  Ειδικών Υποθέσεων Αθηνών, αποκάλυψε ότι: Ιατρικό Διαγνωστικό Κέντρο, στον Πειραιά, εξέδωσε εικονικά στοιχεία από το 2003 έως το 2005 για παράνομη είσπραξη ποσού 2.775.000€. Το ΣΔΟΕ ερευνά αν σχετίζεται η υπόθεση αυτή με πρόσφατη αποκάλυψή απάτης σε βάρος του  Οίκο Ναύτου  και ΕΟΠΥΥ.
• Έμπορος ξυλείας εξέδωσε εικονικά τιμολόγια ύψους 3.382.000€.
• Δύο πρακτορεία τουρισμού στην Αθήνα δεν εξέδωσαν φορολογικά στοιχεία ύψους 3.609.000€ για τουριστικά πακέτα διακοπών.
• Δύο φυσικά πρόσωπα δεν δήλωσαν προσαύξηση της περιουσίας τους και δεν προκύπτει η πηγή προέλευσης για ποσό 3.245.916€.

TAGS