Μετά την ολοκλήρωση των εργασιών της έκτακτης γενικής συνέλευσης των μελών της Ένωσης Διοικητικών Δικαστών, εξεδόθη ψήφισμα στο οποίο, εκφράζουν τις αντιρρήσεις τους για τις πιέσεις που ασκούνται για επίσπευση απονομής της Δικαιοσύνης και για την επιφόρτωση δικαστικής ύλης που δέχονται.

Κατ΄ αρχάς, στο ψήφισμά τους οι διοικητικοί δικαστές, επισημαίνουν ότι «η Δικαιοσύνη σήμερα ασκείται υπό συνθήκες ασφυκτικής κοινωνικής και οικονομικής πίεσης και αυτό κάνει ακόμη πιο σημαντική τη διασφάλιση συνθηκών νηφαλιότητας και δημοκρατίας, κατά την εσωτερική τουλάχιστον λειτουργία των δικαστηρίων».

Παράλληλα, επισημαίνεται στο ψήφισμα ότι «οι επίμονες πιέσεις που ασκούνται αφενός προς την κατεύθυνση της διαμόρφωσης περισσότερων θεσμών "εκκαθάρισης" των δικαστικών υποθέσεων που εκκρεμούν, αφετέρου προς εκείνη της εργασιακής υπερφόρτωσης των δικαστικών λειτουργών και της εν γένει επικράτησης ενός προτύπου δικαστή κοινωνικά και συναισθηματικά αποξενωμένου, υποβαθμίζουν περαιτέρω το δικαίωμα δικαστικής προστασίας και βρίσκουν ριζικά αντίθετους τους δικαστές».

Ενόψει αυτών, δηλώνουν ότι «βρισκόμαστε σε συνεχή και σε όλα τα επίπεδα εγρήγορση για την προάσπιση του δικαιώματος του πολίτη σε δικαστική προστασία, τα μέτρα περιορισμού του οποίου έχουν συνταγματικό όριο».

Τέλος, η Ένωση αναφέρει στο ψήφισμα της ότι «οι κανονισμοί εσωτερικής υπηρεσίας των δικαστηρίων συνιστούν την πεμπτουσία της αρχής του αυτοδιοίκητου αυτών» και προσθέτει ότι «αποτελούν δε - κατά τη διαμόρφωσή τους- έργο και ευθύνη των ίδιων των αρμόδιων δικαστών, όπως επί μία πεντηκονταετία συμβαίνει, αλλά και όπως πρόσφατα δέχθηκε η διοικητική Ολομέλεια του Συμβουλίου της Επικρατείας, σύμφωνα με την οποία η κρίση αυτή των δικαστών δεν υποκαθίσταται ούτε από τις ολομέλειες των ανωτάτων δικαστηρίων».