Ο δήμαρχος Λέσβου, Δημήτρης Βουνάτσος, με επιστολή προς τον υφυπουργό Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, κ. Ντόλιο, ζητά έκτακτη οικονομική επιχορήγηση στο Δήμο Λέσβου, ύψους πέντε εκατομμυρίων ευρώ.

Ο κ. Βουνάτσος με την επιστολή του ενημερώνει τον κ. Ντόλιο πως "η οικονομική κατάσταση του νέου Καλλικρατικού Δήμου Λέσβου, ο οποίος προέκυψε από συνένωση 13 Δήμων και είναι ο μεγαλύτερος εκτατικά Δήμος της ελληνικής επικράτειας, είναι οικτρή. Οι υποχρεώσεις προς τρίτους του νέου Δήμου, μετά την καταγραφή και παράδοση των δεκατριών ταμειακών διαχειρίσεων, ανέρχονται στο ύψος των 25 εκατομμυρίων ευρώ, εξαιρουμένων των υποχρεώσεων των Νομικών Προσώπων των τέως Δήμων της Λέσβου πλην του τέως Δήμου Μυτιλήνης και των Δημοτικών Επιχειρήσεων, τις οποίες ακόμη δεν γνωρίζουμε".

Ο κ. Βουνάτσος σημειώνει πως ο Δήμος Λέσβου αντιμετωπίζει "την άρνηση των προμηθευτών να προβούν σε βασικές προμήθειες, απαραίτητες για τη λειτουργία του Δήμου (καύσιμα, ανταλλακτικά οχημάτων, γραφική ύλη, είδη καθαριότητας, τροφοδοσία παιδικών σταθμών κ.λπ.)", ενώ, όπως τονίζει, "από τις αγωγές που είχαν κατατεθεί κατά των πρώην Δήμων, περίπου 150 έχουν ήδη τελεσιδικήσει, με αποτέλεσμα να κινδυνεύουμε από κατασχέσεις σε περιουσιακά στοιχεία μας ή από κατασχέσεις-δεσμεύσεις χρηματικών μας διαθεσίμων εις χείρας τρίτων.".

Ο δήμαρχος Λέσβου σημειώνει, τέλος, με νόημα πως "για μία ακόμα φορά" ζητά την έκτακτη επιχορήγηση του Δήμου.