Μυζήθρα, συνολικού βάρους 240 κιλών, άγνωστης προέλευσης, κατασχέθηκε και καταστράφηκε από τους ελεγκτές τροφίμων της Περιφερειακής Ενότητας Πειραιά.

Συγκεκριμένα οι ελεγκτές, σε ψυκτικούς θαλάμους εγκατάστασης στον Άγιο Ιωάννη Ρέντη, εντόπισαν και κατάσχεσαν έξι πλαστικά δοχεία, των 40 κιλών το καθένα, από τα οποία απουσίαζε η προβλεπόμενη από την ισχύουσα νομοθεσία σήμανση επί της συσκευασίας.

Το παραπάνω τρόφιμο χαρακτηρίστηκε μη ασφαλές, ακατάλληλο για ανθρώπινη κατανάλωση, αποσύρθηκε από την αγορά και καταστράφηκε, αφού ο ιδιοκτήτης της εν λόγω επιχείρησης παραιτήθηκε του δικαιώματος της ένστασης.