Ηλεκτρονική σελίδα (forum.ydmed.gov.gr), στην οποία παρέχονται όλες οι διαθέσιμες πληροφορίες σχετικά με το πρόγραμμα κινητικότητας, έχει δημιουργήσει το υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης, για την έγκαιρη και έγκυρη ενημέρωση των Διευθύνσεων Προσωπικού.

Στην ιστοσελίδα, που λειτουργεί ως φόρουμ επικοινωνίας, αποκλειστικά, για όλους τους πιστοποιημένους χρήστες, υπάρχει ενημέρωση σχετικά με όλες τις εξελίξεις στο θέμα της διαθεσιμότητας- κινητικότητας των υπαλλήλων, ενώ οι ενδιαφερόμενοι χρήστες θα μπορούν να υποβάλλουν ερωτήματα σχετικά με τη διαδικασία, αλλά και να ανταλλάσσουν απόψεις.

Όπως αναφέρει σε εγκύκλιό του ο υπουργός Διοικητικής Μεταρρύθμισης, με αυτό τον τρόπο επιδιώκεται η αμεσότερη επίλυση των προβλημάτων που προκύπτουν, καθώς και η ενιαία αντιμετώπιση των υπαλλήλων που βρίσκονται υπό καθεστώς διαθεσιμότητας- κινητικότητας.

Ως εκ τούτου, καλούνται όλοι οι προϊστάμενοι των Διευθύνσεων Προσωπικού των φορέων του Δημοσίου να εγγραφούν ή να ορίσουν εκπρόσωπό τους το συντομότερο δυνατό στο φόρουμ και να συμμετέχουν στις διαδικασίες.