Με την κατηγορία ότι προέβαινε σε ασελγείς πράξεις εναντίον νεαρών κοριτσιών αλλά και για άλλα παραπτώματα καθαιρέθηκε αρχιμανδρίτης από την Αλεξανδρούπολη, με απόφαση του Συνοδικού Δικαστηρίου.

Οι πράξεις που καταλογίζονται στον ιερέα είναι ιδιαίτερα βαριές:

«Εναγκαλισμοί, θωπείες και ασπασμοί θηλέων κατά συρροήν επί σκοπώ γενετησίου ικανοποιήσεώς του, κατάχρηση της πνευματικής του πατρότητος κατά συρροήν σε υπεξούσιά του πνευματικώς θήλεα πρόσωπα επί σκοπώ γενετησίου ικανοποιήσεώς του, παράβαση κατά συρροήν της δοθείσης υπ’ αυτού μοναχικής ομολογίας περί παρθενίας», και δεινότατος σκανδαλισμός της συνειδήσεως των πιστών».

Στον αρχιμανδρίτη επιβλήθηκε ποινή στέρησης της πνευματικής πατρότητος, έκπτωσης από το αξίωμα του αρχιμανδρίτου καθώς και 7,5 χρόνια αργίας από κάθε ιεροπραξία.