Περισσότερες από 200 παραβάσεις για ανασφάλιστα οχήματα βεβαίωσε τους τελευταίους δύο μήνες η Τροχαία Πατρών.

Ειδικότερα, σύμφωνα με την Αστυνομία, σε καθημερινή βάση πραγματοποιούνται έλεγχοι για τον εντοπισμό οχημάτων, των οποίων οι οδηγοί δεν είναι εφοδιασμένοι με ασφαλιστήριο συμβόλαιο.

Κατά τη διάρκεια των ελέγχων αυτών, κατά τη διάρκεια του τελευταίου διμήνου, βεβαιώθηκαν από την Τροχαία Πατρών περισσότερες από 200 παραβάσεις, σε οδηγούς αυτοκινήτων, τα οποία ήταν ανασφάλιστα. Σύμφωνα με την Αστυνομία, οι έλεγχοι θα συνεχισθούν.