Την ιδιαίτερη σημασία της έγκαιρης αναγνώρισης και θεραπείας των επιπλοκών του πρωτοεμφανιζόμενου διαβήτη, οι οποίες μπορεί να προκαλέσουν ακόμη και θάνατο, αν δεν διαγνωστούν εγκαίρως, επισημαίνει ο Συνήγορος του Πολίτη, με αφορμή τη σημερινή Παγκόσμια Ημέρα Διαβήτη.

Ο Συνήγορος αναφέρει ότι η λήψη επαρκούς ιστορικού και η διενέργεια κατάλληλων εξετάσεων έχει καίρια σημασία για την επιτυχή θεραπεία και την αποφυγή επικίνδυνων επιπλοκών και προσθέτει ότι αυτό προϋποθέτει άριστη εκπαίδευση του ιατρικού προσωπικού και συγχρόνως ενημέρωση του πληθυσμού και όλων των εμπλεκόμενων κοινωνικών φορέων.

Η ανεξάρτητη Αρχή έχει προτείνει στον υπουργό Υγείας να αφιερωθεί η 18η Μαΐου, ημερομηνία θανάτου ενός διαβητικού παιδιού, που κατέληξε λόγω πλημμελών χειρισμών, σε δράσεις επαγρύπνησης για τον παιδικό διαβήτη, καθώς και σε δράσεις εντατικής εκπαίδευσης των επαγγελματιών υγείας. Παροτρύνει δε για από κοινού δράση προς ενημέρωση και ευαισθητοποίηση των εκπαιδευτικών, των γονέων και των μαθητών, αφενός για την πρόληψη του παιδικού διαβήτη και αφετέρου για την ορθή αντιμετώπιση των ειδικών αναγκών των διαβητικών μαθητών.

Η ανεξάρτητη Αρχή, με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Διαβήτη και αναγνωρίζοντας την τεράστια σημασία της πρόληψης στην εμφάνιση της νόσου, σημειώνει ότι επιθυμεί να συμβάλει στη βελτίωση των υφιστάμενων σχετικών πολιτικών και πρακτικών, αξιοποιώντας την εμπειρία της από αναφορές πολιτών.