Κατά τη διάρκεια χθεσινών ελέγχων της Τροχαίας στο κέντρο της Αθήνας, βεβαιώθηκαν συνολικά τετρακόσιες ογδόντα δύο παραβάσεις παράνομων σταθμεύσεων εκ των οποίων, τριακόσιες εξήντα δύο σε Ι.Χ.Ε., είκοσι τρεις σε Δ.Χ.Ε., ενενήντα δύο σε δίκυκλα και πέντε σε φορτηγά.

Επίσης, αφαιρέθηκαν εκατόν είκοσι ένα ζευγάρια πινακίδων κυκλοφορίας από Ι.Χ.Ε. αυτοκίνητα και δίκυκλα. Οι έλεγχοι για τις παράνομες σταθμεύσεις, που συχνά αποτελούν και αιτία πρόκλησης τροχαίων ατυχημάτων, θα συνεχιστούν αμείωτα.