Την τελευταία ειδοποίηση για την απογραφή των συνταξιούχων μέχρι τις 11 Μαρτίου ανακοίνωσε η διοίκηση του ΟΓΑ.

Ειδικότερα, ένας μικρός αριθμός συνταξιούχων του ΟΓΑ, που δεν έχουν απογραφεί και ενταχθεί στο νέο σύστημα πληρωμής των συντάξεων του ΟΓΑ με πίστωση λογαριασμού, πρέπει να φροντίσουν άμεσα να απογραφούν και να καταθέσουν το "Απογραφικό Δελτίο", που τους έχει σταλεί από τον ΟΓΑ, σε κατάστημα τράπεζας ή στα ΕΛ.ΤΑ., που επιθυμούν να καταβάλλεται η σύνταξή τους, διότι η παράταση, που έχει δοθεί από τον ΟΓΑ, λήγει την Παρασκευή 11 Μαρτίου 2011.

Η διοίκηση του ΟΓΑ διευκρινίζει ότι η καταβολή των συντάξεων μηνός Απριλίου 2011 στους συνταξιούχους του ΟΓΑ θα πραγματοποιηθεί μόνο με πίστωση του λογαριασμού τους. Για την απογραφή απαιτούνται το Δελτίο Αστυνομικής Ταυτότητας, ο ΑΜΚΑ και ο ΑΦΜ. Σε κάθε περίπτωση, ο Οργανισμός ενημέρωσε ότι δεν θα δοθεί άλλη παράταση, πέραν της ανωτέρω καταληκτικής ημερομηνίας, για την ένταξή τους στο νέο σύστημα πληρωμής των συντάξεων του ΟΓΑ.