Κατά τη διάρκεια ελέγχων, βεβαιώθηκαν συνολικά εξήντα οκτώ παραβάσεις παράνομων σταθμεύσεων εκ των οποίων, πενήντα εννέα σε Ι.Χ.Ε., επτά σε Δ.Χ.Ε. και δύο σε δίκυκλα. Επίσης, αφαιρέθηκαν τριάντα έξι ζεύγη πινακίδων κυκλοφορίας από Ι.Χ.Ε. αυτοκίνητα.

Οι έλεγχοι για τις παράνομες σταθμεύσεις, που συχνά αποτελούν και αιτία πρόκλησης τροχαίων ατυχημάτων, θα συνεχιστούν αμείωτα.