Ρεπορτάζ : Σταυριανή Καραμανίδη

Οι προσωρινές λίστες διοικητικών υπαλλήλων προς διαθεσιμότητα, «ανέβηκαν» σήμερα στην ιστοσελίδα του ΑΣΕΠ και αφορούν τους εργαζόμενους στο Εθνικό Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, το Πανεπιστήμιο Πατρών, το Πανεπιστήμιο Κρήτης και το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας.

Οι πίνακες, περιέχουν τα προσωπικά στοιχεία του κάθε εργαζόμενου και επιπλέον βαθμολογία για τα τυπικά προσόντα, την διοικητική εμπειρία και τον τρόπο εισαγωγής στη δημόσια διοίκηση, η οποία προστιθέμενη ορίζει την συνολική μοριοδότηση του καθενός.

Ομοσπονδία Διοικητικών: «Τεράστια τα λάθη στην μοριοδότηση»

Η μοριοδότηση των προσόντων των υπαλλήλων και η κατάρτιση των σχετικών βαθμολογικών πινάκων κατάταξης βασίζεται αποκλειστικά στα στοιχεία όπως ακριβώς απεστάλησαν από την αρμόδια Διεύθυνση Διοικητικού του υπουργείου Παιδείας.

Ωστόσο, όπως καταγγέλλουν μέσω του newpost.gr οι ίδιοι οι εργαζόμενοι, «υπάρχουν τεράστια λάθη στις βαθμολογίες».

«Η όλη διαδικασία είναι παράνομη και αυθαίρετη», καταγγέλλει ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας Διοικητικού Προσωπικού Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης, Φραγκλίνος Βολτερίνος, υποστηρίζοντας ότι «υπάρχουν τεράστια λάθη στα μόρια και λείπουν πολλά ονόματα. Λογικό είναι βέβαια, γιατί στην απογραφή, έτσι όπως έγινε, πιεστικά, ο καθένας δήλωνε ό,τι θυμόταν και ό,τι ήθελε».

Από το υπουργείο διευκρινίστηκε ότι για λόγους διαφάνειας της διαδικασίας επιλογής του προσωπικού, που θα τεθεί σε καθεστώς διαθεσιμότητας και προκειμένου να καταστεί δυνατός ο έλεγχος περί ορθής μοριοδότησης των προσόντων των υπαλλήλων βάσει των υποβληθέντων πινάκων με τα κριτήρια αξιολόγησης, οι προσωρινοί πίνακες κατάταξης αναρτήθηκαν στην ιστοσελίδα του ΑΣΕΠ.

Οι πίνακες αυτοί, όπως προβλέπεται, διαβιβάστηκαν για τις περαιτέρω ενέργειες στο οικείο Τριμελές Ειδικό Υπηρεσιακό Συμβούλιο το οποίο είναι αρμόδιο για την έκδοση των τελικών πινάκων.