Ομιλία στο Συμβούλιο Ανταγωνιστικότητας στις Βρυξέλλες πραγματοποίησε η υπουργός Παιδείας, Διά Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων, Άννα Διαμαντοπούλου, στην οποία ανέφερε ότι ο εθνικός στόχος για την έρευνα περιλαμβάνει τριπλασιασμό των δημοσίων δαπανών από 1,3 δισ. ευρώ το 2007 σε 4.98 δισ. ευρώ έως το 2020 (από 0,45 % ΑΕΠ σε 1,5 % ΑΕΠ).

Η Υπουργός πρότεινε, επίσης, στην Επίτροπο Έρευνας Geoghegan - Quinn την υιοθέτηση ενός θεσμικά δεσμευτικού πλαισίου παρακολούθησης της επίδοσης των κρατών - μελών στο χώρο της έρευνας. Συγκεκριμένα, η Υπουργός έκανε λόγο για παρακολούθηση, ανά 6μηνο, της σύνδεσης της ανταγωνιστικότητας με τις επενδύσεις στην έρευνα, καθώς και του αριθμού των διδακτόρων που μετακινούνται από και προς μία χώρα, ώστε να αποτυπωθεί η σύγκριση.

Στη συνάντηση με την Ευρωπαία Επίτροπο αρμόδια για θέματα Παιδείας και Πολιτισμού, Ανδρούλα Βασιλείου, η Υπουργός επανέλαβε την πρόταση για δημιουργία πλαισίου ελέγχου και αξιολόγησης των εκπαιδευτικών υπηρεσιών, με επίκεντρο την άμεση και απευθείας συνεργασία των Εθνικών Αρχών Αξιολόγησης και Ελέγχου, μέσω ενός συστήματος αμοιβαίων και εθνικών εγγυήσεων σε ευρωπαϊκό επίπεδο.

Συζητήθηκε, επίσης, η πρόταση της Υπουργού, που κατατέθηκε πέρυσι το Νοέμβριο, για εξαίρεση των επενδύσεων για την Παιδεία από τα Προγράμματα Σταθερότητας.