Αγωγή κατά του Συμβουλίου του Πανεπιστημίου Αθηνών κατέθεσε ο πρύτανής του, Θεοδόσης Πελεγρίνης, με την οποία ζητεί ένα εκατ. ευρώ ως αποζημίωση.

Ο κ. Πελεγείνης ζητεί την αποζημίωση ως ηθική βλάβη, για προσβολή προσωπικότητας αφού υποστηρίζει ότι τα εναγόμενα μέλη Συμβουλίου του Ιδρύματος τον συκοφαντούν με ψεύδη, αποδίδοντάς σε αυτόν τις ευθύνες για την κατάσταση του Ιδρύματος, που δεν λειτουργεί λόγω της απεργίας των διοικητικών υπαλλήλων.

Επικαλείται δε ανακοίνωση Συμβουλίου του Ιδρύματος στις αρχές του μήνα, στην οποία, μεταξύ άλλων, αναφέρεται ότι το Συμβούλιο εκτιμά πως ο πρύτανης έχει σοβαρότατη ευθύνη, ως έχων, εκ του νόμου, την αρμοδιότητα της διοίκησής του.
Στην επίμαχη ανακοίνωση τα μέλη του Συμβουλίου καλούσαν τον αρμόδιο υπουργό να λάβει μέτρα και έκαναν λόγο για επιλήψιμες ενέργειες, αλλά και παραλείψεις του κ. Πελεγρίνη, οι οποίες, κατά την άποψή τους, «έχουν βλάψει σοβαρά το ίδρυμα».

Ο πρύτανης εκτιμά στην αγωγή του, ότι τα μέλη του Συμβουλίου με την εν λόγω ανακοίνωσή τους ουσιαστικά τον στοχοποίησαν, με αποτέλεσμα να διαταχθεί σε βάρος του δικαστική έρευνα για το ενδεχόμενο διάπραξης του αδικήματος της παράβασης καθήκοντος.

Όπως αναφέρεται στην αγωγή για τα μέλη του Συμβουλίου του Ιδρύματος:

«.. ισχυρίστηκαν σε βάρος μου αναληθείς ισχυρισμούς... πρoσέβαλαν βαρύτατα τηv πρoσωπική και επαγγελματική μoυ αξιoπρέπεια και εvτιμότητα και τηv επάρκεια πρoς άσκηση τωv υπηρεσιακώv μoυ καθηκόvτωv και συvακόλoυθα τηv πρoσωπικότητά μoυ, καθ' όσov με εvεφάvισαν ως πρύτανη, που παρανομεί, σε τέτοιο μάλιστα βαθμό, ώστε να είναι απαραίτητη και η διερεύνηση των πράξεών μου από δημόσιες Αρχές».

Ο κ. Πελεγρίνης δηλώνει ότι όποιο ποσό του επιδικαστεί για την ηθική βλάβη που υπέστη, θα το διαθέσει για τις ανάγκες του πανεπιστημίου.-