Την προμήθεια πλέον των 3.000 τροχήλατων μεταλλικών και πλαστικών κάδων απορριμμάτων, 30 ανοικτών σκαφών αποκομιδής, απορριμματοκιβωτίων με σύστημα συμπίεσης (pressocontainers) και άλλων υλικών προκειμένου να καλυφθούν οι ανάγκες καθαριότητας και ανακύκλωσης όλων των περιοχών του Δήμου Θεσσαλονίκης ενέκρινε το Δημοτικό Συμβούλιο κατά τη διάρκεια της 23ης Τακτικής Συνεδρίασης του.

«Υπήρχε ένας σχεδιασμός για το ενιαίο πρόγραμμα προμηθειών ο οποίος αποδίδει σήμερα καθώς περνά μέσα από τις διαδικασίες του Δημοτικού Συμβουλίου προκειμένου οι απαραίτητες αυτές προμήθειες κάδων και υλικών να εξυπηρετήσουν στο μέγιστο τις ανάγκες καθαριότητας με στόχο τη βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών προς τους πολίτες», δήλωσε ο Αντιδήμαρχος Ανακύκλωσης και Καθαριότητας, Αθανάσιος Παππάς.

Συγκεκριμένα με αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου εγκρίθηκαν:

-η διενέργεια προμήθειας, με δημόσιο διεθνή διαγωνισμό, για 1000 τροχήλατους μεταλλικούς κάδους απορριμμάτων 1100λίτρων, 2000 τροχήλατους πλαστικούς κάδους αποκομιδής 360λίτρων και 300 τροχήλατους πλαστικούς κάδους αποκομιδής 770λίτρων, συνολικής δαπάνης 567.030 ευρώ. Η αντικατάσταση των μεταλλικών τροχήλατων κάδων κρίνεται απαραίτητη καθώς πολλοί από τους υπάρχοντες τροχήλατους κάδους είναι κατεστραμμένοι λόγω παλαιότητας έτσι ώστε να δυσχεραίνεται η αποκομιδή των απορριμμάτων. Οι πλαστικοί τροχήλατοι κάδοι μικρότερης χωρητικότητας θα εξυπηρετήσουν τις ανάγκες της αποκομιδής των απορριμμάτων στους στενούς δρόμους στους οποίους λόγω χώρου δεν μπορούν να τοποθετηθούν κάδοι μεγάλης χωρητικότητας.

-η διενέργεια προμήθειας με διαγωνισμό, έξι απορριμματοκιβωτίων με σύστημα συμπίεσης (pressocontainers) δαπάνης 147.600 ευρώ, καθώς κρίθηκαν, λόγω παλαιότητας, ανεπαρκή και πολυδάπανα. Τα απορριματοκιβώτια είναι τοποθετημένα σε συγκεκριμένους χώρους όπου υπάρχει μεγάλη ημερήσια παραγωγή αποβλήτων και απαιτείται αντίστοιχος όγκος προσωρινής αποθήκευσης. Τα απορριμματοκιβώτια συμπιέζουν τα απορρίμματα (οικιακού τύπου) προς εξοικονόμηση όγκου και στην συνέχεια με ειδικά γερανοφόρα οχήματα μεταφέρονται στο Χ.Υ.Τ.Α. Μαυρορράχης.

-η διενέργεια προμήθειας, με διαγωνισμό, 30 ανοικτών σκαφών αποκομιδής και τεσσάρων ανοικτών απορριμματοκιβωτίων συνολικής δαπάνης 205.410 ευρώ, για τη συλλογή και μεταφορά των ογκωδών απορριμμάτων. Οι ανοικτές σκάφες τοποθετούνται σε επιλεγμένα σημεία της πόλης για την συγκέντρωση ειδικών αποβλήτων με ασφαλή τρόπο. Ο Δήμος Θεσσαλονίκης πρόκειται να δημιουργήσει πράσινα σημεία όπου θα τοποθετηθούν 30 ανοικτές σκάφες για την ξεχωριστή εναπόθεση αστικών αποβλήτων από τους πολίτες, με σκοπό την ανακύκλωση (χαρτί, ξύλο, σίδερο, ηλεκτρικές και ηλεκτρονικές συσκευές) ενώ τα τέσσερα ανοικτά απορριμματοκιβώτια, θα χρησιμοποιηθούν για την μεταφορά των υπολειμμάτων ανακύκλωσης από το κέντρο διαλογής στο Χ.Υ.Τ.Α.

-η διενέργεια προμήθειας, με διαγωνισμό, πλαστικών σάκων διαφόρων μεγεθών (οδικών-αστικών απορριμμάτων, για ανακύκλωση, για μεταλλικά δοχεία, για ειδικές χρήσεις-δράσεις και το αστικό περιβάλλον), συνολικής δαπάνης 288.066 ευρώ. Συγκεκριμένα 272.568 ευρώ για τις ανάγκες των υπηρεσιών Ανακύκλωσης και Καθαριότητας και 15.498 ευρώ για τις ανάγκες των υπηρεσιών Πρασίνου.

Όλες οι δαπάνες εντάσσονται στον Προϋπολογισμό του Δήμου Θεσσαλονίκης Οικονομικού Έτους 2013.