Επτάμισι τόνοι αμπελόφυλλων σε άλμη, από τη Τουρκία, κατάσχεσαν οι αρμόδιοι της Διεύθυνσης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής της Περιφερειακής Ενότητας Θεσσαλονίκης.

Από τις αναλύσεις δειγμάτων που έγιναν, διαπιστώθηκε αυξημένη -πάνω από τα επιτρεπτά όρια- περιεκτικότητα σε υπολείμματα φυτοφαρμάκων.

Το προϊόν ως μη σύμφωνο με τα προβλεπόμενα στην εθνική και κοινοτική νομοθεσία, κρίθηκε ακατάλληλο για ανθρώπινη κατανάλωση και δεν επετράπη η εισαγωγή του στην χώρα μας.