Αίτηση υπαγωγής στη διαδικασία συνδιαλλαγής του άρθρου 99 του Ν. 3588/2007, κατέθεσε η Ναυπηγικές και Βιομηχανικές Επιχειρήσεις Ελευσίνας θυγατρική της Νεώριον. Η εταιρεία προέβη σε αυτήν την κίνηση λόγω του προβλήματος ρευστότητας που αντιμετωπίζει.

Με την αίτηση υπαγωγής στο άρθρο 99 εκδόθηκε προσωρινή διαταγή που μέχρι τη συζήτηση της αίτησης περί υπαγωγής στη διαδικασίας συνδιαλλαγής αναστέλλει τις ατομικές διώξεις των πιστωτών εις βάρος της θυγατρικής εταιρείας.
Η θυγατρική εταιρεία έχει συγκεκριμένο επιχειρησιακό σχέδιο και πρόταση αναδιάρθρωσης των δανειακών της υποχρεώσεων η πλήρης εφαρμογή των οποίων αντιμετωπίζει το πρόβλημα ρευστότητας και επιτρέπει την ομαλή λειτουργία της, συμπεριλαμβανομένης της εκτέλεσης των εν εξελίξει συμβάσεων με το Πολεμικό Ναυτικό αλλά και την κατάρτιση νέων.
Η θυγατρική εταιρεία θα ξεκινήσει αμέσως διαπραγματεύσεις με το Ελληνικό Δημόσιο, τις πιστώτριες Τράπεζες και τους λοιπούς πιστωτές της με βάση το ως άνω σχέδιο, μέχρι τη συζήτηση της ανωτέρω αίτησης, προκειμένου να εξομαλυνθεί η λειτουργία της.

''Γίνεται μια προσπάθεια να ανασχεθεί η πορεία λουκέτου για υγιείς επιχειρήσεις με τις δράσεις που σχεδιάζει υλοποιεί το υπουργείο" σημείωσε ο υπουργός περιφερειακής Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας κ. Μ. Χρυσοχοΐδης απαντώντας σε ερώτηση δημοσιογράφου σχετικά με τις εξελίξεις στα Ναυπηγεία Ελευσίνας.

Ο υπουργός ανέφερε ότι ''είναι ήττα να κλείνουν υγιείς επιχειρήσεις'' ενώ σχετικά με την ρευστότητα στην αγορά ανέφερε την εκτίμησή του ότι μετά τις εξελίξεις του Μαρτίου αναμένει ότι θα έχουν μεγαλύτερα περιθώρια οι τράπεζες για να βοηθήσουν την επιχειρηματικότητα.