Αστυνομική επιχείρηση για την αντιμετώπιση της εγκληματικότητας βρίσκεται σε εξέλιξη στον Ασπρόπυργο.