Για απώλειες σημαντικών συνεδρίων από τον συνεδριακό χάρτη της Ελλάδας, κάνει λόγο σε ανακοίνωσή του ο Σύνδεσμος Ελλήνων Επαγγελματιών Οργανωτών Συνεδρίων- HAPCO.

Σύμφωνα με τον Σύνδεσμο αυτό οφείλεται στη σύγχυση που επικρατεί στην αγορά μεταξύ των προβλέψεων της εγκυκλίου του Εθνικού Οργανισμού Φαρμάκων (ΕΟΦ) περί επιστημονικών εκδηλώσεων και του Κώδικα Δεοντολογίας του Συνδέσμου Φαρμακευτικών Επιχειρήσεων Ελλάδος (ΣΦΕΕ). 

Αφού επισημαίνεται ότι αυτό έχει σημαντικό αντίκτυπο στα οικονομικά μεγέθη των επιχειρήσεων διοργάνωσης συνεδρίων, ο Hapco τονίζει ότι έπειτα από πολύμηνο αγώνα για την αντιμετώπιση εμποδίων τα οποία εγείρονταν στη διοργάνωση ιατρικών συνεδρίων, εξαιτίας παλαιότερων προβλέψεων της Εγκυκλίου ΕΟΦ, σήμερα οι Οργανωτές Συνεδρίων (PCOs) καλούνται να «συμμορφώνονται» όχι μόνο στις διατάξεις της νέας Εγκυκλίου ΕΟΦ, αλλά και στον Κώδικα Δεοντολογίας του ΣΦΕΕ.