Το περιφερειακό συμβούλιο Πελοποννήσου αποδέχτηκε την παραχώρηση του φρουρίου Μπούρτζι στο Ναύπλιο, από το υπουργείο Πολιτισμού και την ΕΤΑΔ Α.Ε. στην περιφέρεια Πελοποννήσου, προκειμένου να γίνουν παρεμβάσεις αναστήλωσης και αξιοποίησης της νησίδας - φρούριο.

«Επενδύουμε σοβαρά για τη δημιουργία του προφίλ της πρώτης πρωτεύουσας της χώρας, με εμβληματική αναγνωρισιμότητα, και το κρισιμότερο που επιτυγχάνουμε είναι, όχι τόσο το οικονομικό αποτέλεσμα, αλλά η εφαρμογή ενός νέου εργαλείου για την πολιτιστική πολιτική της περιφέρειας» σημείωσε ο περιφερειάρχης Πελοποννήσου, Πέτρος Τατούλης, κατά τη συζήτηση του θέματος στο ΠΕΣΥ.

Πρόσθεσε, επίσης, ότι είναι η πρώτη φορά που γίνεται παραχώρηση τέτοιου μνημείου σε περιφέρεια και ανακοίνωσε ότι το Μπούρτζι θα ενταχθεί στο πρόγραμμα Jessica, στο κομμάτι της ανάπτυξης και διαχείρισής του, και το μοντέλο αυτό θα εφαρμοστεί και στο μεγάλο έργο που θα υλοποιηθεί σε συνεργασία με το σωματείο «Διάζωμα» και αφορά τις πολιτιστικές διαδρομές, που θα συνδέσουν τα αρχαία θέατρα της Πελοποννήσου.