Με 38 ψήφους υπέρ, από το Περιφερειακό Συμβούλιο, εκλέχθηκε ο Συμπαραστάτης του Πολίτη της Περιφέρειας Ηπείρου.

Πρόκειται για τον δικηγόρο Απόστολο Οικονόμου, ο οποίος διετέλεσε και πρόεδρος του Δικηγορικού Συλλόγου Ιωαννίνων την περίοδο 1990-1996. Με την επιλογή του κ. Οικονόμου συμφώνησαν και οι τρεις επικεφαλής των παρατάξεων που εγκρίνουν το θεσμό, δηλαδή οι Αλέκος Καχριμάνης, ο Βαγγέλης Αργύρης και Γιάννης Παπαδημητρίου και τον πρότειναν πριν από την ψηφοφορία αιτιολογώντας την ψήφο τους.

Οι παρατάξεις "Λαϊκή Συσπείρωση" και "Αριστερή Παρέμβαση", είχαν αποχωρήσει από την προηγούμενη συνεδρίαση.

Στη συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου εγκρίθηκε το άνοιγμα νέων τραπεζικών λογαριασμών από την κάθε Περιφερειακή Ενότητα της Περιφέρειας Ηπείρου κατ΄αντιστοιχία και στην ίδια Τράπεζα των τηρουμένων τραπεζικών λογαριασμών από τις πρώην Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις Ιωαννίνων, Άρτας, Θεσπρωτίας, Πρέβεζας, για μεταφορά των χρηματικών διαθεσίμων.

Επίσης, εξουσιοδότησε τον Περιφερειάρχη για ορισμό υπαλλήλων για κίνηση των αντίστοιχων λογαριασμών, προενέκρινε την ένταξη του έργου "Αποκατάσταση ζημιάς πρανούς τμήματος της οδού Άσσου - Πολυστάφυλλου της 8ης Επαρχιακής οδού Ν. Πρέβεζας", στο Πρόγραμμα ΚΑΠ και εξουσιοδότησε τους αντιπεριφερειάρχες των Π.Ε. για τη μίσθωση ιδιωτικών μηχανημάτων για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών.

Στο μεταξύ, συζήτηση για τα θέματα Παιδείας στην Ήπειρο προτείνει να γίνει στο Περιφερειακό συμβούλιο Ηπείρου, ο επικεφαλής της αντιπολίτευσης Βαγγέλης Αργύρης.

Συγκεκριμένα, η παράταξη "Ήπειρος Τόπος να Ζεις" προτείνει, το συντομότερο δυνατό τη συζήτηση του θέματος στην επιτροπή κοινωνικών υποθέσεων καταγράφοντας τις απόψεις όλων των εμπλεκόμενων φορέων για την προοπτική στον τομέα της λειτουργίας των εκπαιδευτικών μονάδων όλων των βαθμίδων και τη συμβολή τους στην ανάπτυξη και την εξέλιξη της περιοχής με την ταυτόχρονη αντιμετώπιση των υφιστάμενων προβλημάτων.

Επιπλέον, θεωρεί πως πρέπει να εισαχθεί το θέμα αυτό στο Περιφερειακό Συμβούλιο για την λήψη τελικών αποφάσεων.